π‚π˜ππ„π‘ π’π„π‚π”π‘πˆπ“π˜ πŽππ„π π’πŽπ”π‘π‚π„ π“πŽπŽπ‹π’

Here are some major tool used for cybersecurity open sourceΒ 

Zeek: https://zeek.org/Β Network Security Monitoring

πŸ—£

ClamAV: https://www.clamav.net/Β Antivirus

πŸ—£

OpenVAS: https://www.openvas.org/Β Vulnerability Scanner

πŸ—£

TheHive: https://lnkd.in/e7aVCRUZΒ Incident Response

πŸ—£

PFSense: https://www.pfsense.org/Β Security appliance (firewall/VPN/router)

πŸ—£

Elastic: https://www.elastic.co/de/Β Analytics

πŸ—£

Osquery: https://www.osquery.io/Β Endpoint visibility

πŸ—£

Arkime: https://arkime.com/Β Packet capture and search

πŸ—£

Wazuh: https://wazuh.com/Β XDR and SIEM

πŸ—£

Alien Vault Ossim: https://lnkd.in/eShQt29hΒ SIEM

πŸ—£

Velociraptor: https://lnkd.in/eYehEaNaΒ Forensic and IR

πŸ—£

MISP project: https://lnkd.in/emaSrT57Β Information sharing and Threat Intelligence

πŸ—£

Kali: https://www.kali.org/Β Security OS

πŸ—£

Parrot: https://www.parrotsec.org/Β Security OS

πŸ—£

OpenIAM: https://www.openiam.com/Β IAM

πŸ—£

Yara: https://lnkd.in/eEJegEakΒ Patterns

πŸ—£

Wireguard: https://www.wireguard.com/Β VPN

πŸ—£

OSSEC: https://www.ossec.net/Β HIDS

πŸ—£

Suricata: https://suricata.io/Β IDS/IPS

πŸ—£

Shuffler: https://shuffler.io/Β SOAR

πŸ—£

Phish Report: https://phish.report/Β Anti Phishing

πŸ—£

Graylog: https://lnkd.in/eAFuUmuwΒ Logmanagement

πŸ—£

Trivy: https://lnkd.in/e7JxXStYΒ DevOps/IaC Scanning

πŸ—£

OpenEDR: https://openedr.com/Β EDR

πŸ—£

Metasploit: https://lnkd.in/e4ECX-pyΒ Pentest

πŸ—£

NMAP: https://nmap.org/Β Old but gold

Β